Leica M-P + Nokton 50mm f/1.5 ASPH (LTM)
ISO 200 @ f/4 @ 1/250

A man and his dog ... :-)

enjoy!
G