Site Sponsors

Conversation Between PSon and hungtranart

1 Visitor Messages

  1. Chào anh Sơn,
    Em muốn mua cái adapter, em liên lạc anh như thế nào, Em có người nhà bên Sacramento, nếu được anh cho em số liên lạc để em nhờ người nhà bên đó lấy dùm em.
    Chào
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1